Thấu chi là gì?

Trang chủ » Thấu chi là gì?

Những điều bạn cần biết về vay thấu chi là gì?

Các khoản vay thấu chi là hình thức cho vay từ nguồn tín dụng linh hoạt cho phép bạn mượn một số tiền mà không cần đảm bảo tài sản. Thường mượn một khoản tiền thông qua thẻ ghi nợ, tài khoản thanh toán hoặc tài khoản tiết kiệm do ngân hàng cấp hạn mức nhất định hoặc các khoản vay tạm thời, Vay thấu chi là dịch vụ giúp bạn có khả năng chi trả linh hoạt và tiện lợi. Tuy nhiên, khách hàng sử dụng chúng cần phải thận trọng để tránh các hậu quả tiềm tàng như tăng lãi suất, ảnh hưởng tới điểm tín dụng và khả năng quản lý kinh tế cá nhân.

Thấu chi là gì?

Thấu chi là dịch vụ vay tiền từ nguồn tín dụng như ngân hàng, tổ chức tài chính, dịch vụ cho vay hoặc vay thông thẻ tín dụng mà không cần thế chấp. Người vay dựa vào lịch sử tín dụng và khả năng trả nợ để được phê duyệt khoản vay. Đặc điểm của vay thấu chi thường mang tính linh hoạt cao, cho phép khách hàng sử dụng số tiền theo nhu cầu, thường dưới một mức giới hạn được xác định. Mức lãi suất thấu chi thường cao hơn so với các hình thức vay thế chấp, nhưng điều này được bù đắp bởi tính tiện lợi và nhanh chóng trong việc xin vay và sử dụng tiền.

Lợi ích tài chính của thấu chi

Một số lợi ích của dịch vụ thấu chi và vay

 1. Không cần thế chấp
 2. Tiện lợi và dễ dàng truy cập vốn.
 3. Hỗ trợ giải quyết khó khăn kinh tế
 4. Trả góp linh hoạt và tiết kiệm thời gian.
 5. Đầu tư vào cơ hội kinh doanh.
 6. Xây dựng và cải thiện hồ sơ tín dụng.
 7. Tích luỹ điểm thưởng và ưu đãi liên quan.
 8. Mua sắm trực tuyến dễ dàng và nhanh chóng qua tài khoản ngân hàng
 9. Giúp thanh toán hóa đơn và chi phí hàng ngày.
 10. Cơ hội đầu tư vào các dự án.
 11. Hỗ trợ kinh tế trong tình huống khẩn cấp.
 12. Tăng khả năng linh hoạt kinh tế cá nhân

Hoạt động với thấu chi – Tính năng

Hạn mức thấu chi

Giới hạn thấu chi là số tiền tối đa mà người vay được phép mượn từ nguồn tín dụng như thẻ, tài khoản ngân hàng hoặc các khoản vay tạm thời hoặc trực tiếp từ ngân hàng. Yếu tố chính xác định giới hạn này bao gồm lịch sử tín dụng của khách hàng, thu nhập hàng tháng và tỷ lệ nợ so với thu nhập. Nếu khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và thu nhập ổn định, họ có thể được sử dụng dịch vụ vay với khoản thấu chi cao hơn thì sẽ được gọi là hạn mức thấu chi. Tuy nhiên, việc xác định giới hạn thấu chi cũng liên quan đến chính sách và tiêu chí của tổ chức cho mượn tiền.

Cách xác định hạn mức thấu chi

Hạn mức vay thấu chi có thể được tính bằng công thức sau đây:  ∑ (Gi x Ri) – B – C

Trong đó:

 • Gi: là giá trị giấy tờ có giá trị của tổ chức tín dụng sử dụng trong giao dịch qua đêm và được xác định theo Phụ lục đính kèm Thông tư này.
 • Ri: là tỷ lệ % được thấu chi và cho vay qua đêm đối với giấy tờ có giá loại i do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định trong từng thời kỳ.
 • i: là loại giấy tờ có giá thuộc danh mục các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong giao dịch thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.
 • B: là dư nợ vay qua đêm (bao gồm dư nợ gốc và lãi vay qua đêm).
 • C: là dư nợ vay qua đêm quá hạn (gồm dư nợ gốc vay qua đêm quá hạn, lãi qua đêm chậm trả, lãi quá hạn của dư nợ gốc qua đêm, lãi đối với lãi vay qua đêm chậm trả).

Cách tính lãi suất thấu chi

Lãi suất vay thấu chi  được tính theo công thức chung:

 • Tiền lãi thấu chi tháng = ∑ (dư nợ thấu chi thực tế x lãi suất/365 x số ngày sử dụng thực tế)

Chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể về cách tính tiền lãi hàng tháng bằng công thức trên. Giả sử bạn đăng ký vay thấu chi với dư nợ thực tế là 5,000 USD trong 20 ngày và lãi suất là 18% một năm. Hãy tính lãi suất vay 1 tháng:

 • Tiền lãi tháng = (5,000 USD x 18% / 365) x 20 ngày = 24.66 USD.

Vậy trong trường hợp này, tổng tiền lãi thấu chi hàng tháng sẽ là 24.66 USD dựa trên dư nợ thực tế, lãi suất và số ngày sử dụng thực tế.

Các loại thấu chi hiện nay

Nhằm phục vụ và đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng của nhiều đối tượng vay khác nhau, một số loại vay thấu chi phổ biến sau:

Căn cứ vào hình thức vay

Hai hình thức vay thấu chi theo hình thức vay:

Thấu chi vay tín chấp

 1. Thấu chi vay tín chấp là hình thức vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính mà không cần tài sản đảm bảo. Người vay dựa vào lịch sử tín dụng và khả năng trả nợ để được phê duyệt. Lãi suất vay thấu chi tín chấp chấp thường ngân hàng sẽ tính lãi cao hơn so với các hình thức vay khác. Tuy nhiên, đây cung cấp tính linh hoạt và tiện lợi trong việc sử dụng tiền cho mục đích cá nhân, mua sắm, du lịch, hay để thanh toán các sản phẩm vay khác.

Thấu chi vay thế chấp

 1. Thấu chi vay thế chấp là việc sử dụng tài sản, thường là bất động sản, như tài sản thế chấp và vay. Người vay có thể vay một phần giá trị thế chấp này. Nếu không trả nợ đúng hạn, tài sản có thể bị tịch thu bởi người cho vay. Lãi suất vay thấu chi thế chấp thường thấp hơn so với thủ tục vay tín chấp, do có sự đảm bảo thế chấp Đây thường được sử dụng để vay số tiền lớn cho mục đích như mua nhà, đầu tư kinh doanh, hoặc các nhu cầu kinh tế lớn khác với hạn mức tín dụng cao hơn.

Căn cứ vào đối tượng và mục đích vay

Một số hình thức vay thấu chi phổ biến khác:

 • Thấu chi cá nhân

Thấu chi cá nhân là việc mượn tiền từ nguồn tín dụng như thẻ tín dụng, tài khoản của ngân hàng, thẻ ghi nợ hoặc khoản vay tạm thời để sử dụng cho các mục đích cá nhân. Người vay không cần phải cung cấp tài sản thế chấp và dựa vào lịch sử tín dụng để được phê duyệt. Dịch vụ vay thấu chi cá nhân sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng từ các ngân hàng cho vay thấu chi hoặc đơn vị tín dụng khác. Đây thường là sự lựa chọn linh hoạt cho việc chi tiêu như mua sắm, du lịch, trả hóa đơn, hoặc các nhu cầu tài chính khác.

 • Thấu chi doanh nghiệp

Thấu chi doanh nghiệp là việc sử dụng nguồn tín dụng để cung cấp vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Các hình thức như thẻ doanh nghiệp hoặc các khoản vay thương mại thường được sử dụng. Thấu chi này giúp doanh nghiệp duy trì lưu thông tiền mặt, mua sắm hàng hóa, trả lương, và đáp ứng các nhu cầu khác. Lãi suất và điều kiện thấu chi doanh nghiệp thường được xác định dựa trên tình trạng tài chính của doanh nghiệp và mục đích sử dụng tiền.

 • Thấu chi thương mại

Thấu chi thương mại là việc sử dụng nguồn tín dụng để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thường thông qua các hình thức như dòng tín dụng thương mại, hoặc các khoản vay thương mại. Thấu chi này giúp duy trì nguồn lưu thông tiền mặt, mua sắm nguyên vật liệu, thanh toán nhà cung cấp, và phục vụ các nhu cầu kinh doanh khác. Lãi suất và điều kiện thấu chi thương mại thường phụ thuộc vào tình hình tài chính và mục đích sử dụng tiền.

 • Thấu chi tín dụng

Thấu chi tín dụng là việc mượn tiền từ nguồn tín dụng như thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để sử dụng cho các mục đích cá nhân hoặc kinh doanh. Người vay dựa vào lịch sử tín dụng để được phê duyệt khoản vay và có thể sử dụng linh hoạt theo nhu cầu. Lãi suất tín dụng thường thấp hơn so với thấu chi không có tài sản đảm bảo. Tuy nhiên, việc sử dụng cần thận trọng để tránh tình trạng nợ tích tụ và ảnh hưởng tới điểm tín dụng.

 • Thấu chi chứng khoán

Thấu chi chứng khoán là hình thức vay tiền mà bạn sử dụng chứng khoán hiện có như tài sản đảm bảo. Người vay thường góp chứng khoán vào một tài khoản đặc biệt và được ngân hàng hoặc các đơn vị tài chính cấp khoản vay tương đương một phần giá trị chứng khoán. Lãi suất thường thấp hơn so với các khoản vay khác. Tuy nhiên, việc sử dụng này có rủi ro, vì nếu giá trị chứng khoán giảm, bạn có thể phải thêm tiền hoặc bán chứng khoán để bù đắp khoản vay.

Điều kiện và thủ tục vay thấu chi

Bạn cần tuân thủ một số yêu cầu và thủ tục quan trọng. Đầu tiên, bạn cần điền đơn đăng ký vay và cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại tại vay thấu chi tại ngân hàng cung cấp. Tiếp theo, hồ sơ tài chính cá nhân là điều quan trọng, bao gồm lịch sử tín dụng, thu nhập và dự án chi phí. Các giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, giấy khai sinh, hóa đơn tiện ích cũng cần thiết. Trong trường hợp vay kinh doanh, cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm báo cáo tài chính, hồ sơ hoạt động kinh doanh, và kế hoạch sử dụng khoản vay. Điều này giúp tổ chức cho vay đánh giá khả năng trả nợ và đưa ra quyết định về vay thấu chi.

 • Về điều kiện

Để đủ điều kiện vay thấu chi, cần tuân thủ một số điều kiện quan trọng. Đầu tiên, bạn cần có lịch sử tín dụng tốt để chứng minh khả năng trả nợ với ngân hàng hoặc đơn vị tài chính. Thu nhập ổn định cũng là yếu tố quan trọng, đảm bảo bạn có khả năng chi trả khoản vay. Mức thu nhập cần đủ để đảm bảo khả năng thanh toán cả lãi suất và gốc. Thời gian làm việc ổn định cũng là yếu tố để đảm bảo sự ổn định trong thu nhập. Các giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, giấy khai sinh, chứng từ liên quan cũng cần cung cấp. Tùy vào từng tổ chức, còn có thể có các điều kiện khác như độ tuổi, mục đích sử dụng tiền và khả năng đảm bảo trả nợ.

 • Về thủ tục

Bạn cần tuân thủ một số yêu cầu và thủ tục vay thẻ tín dụng quan trọng. Đầu tiên, bạn cần điền đơn đăng ký vay và cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại của ngân hàng cung cấp. Tiếp theo, hồ sơ cá nhân là điều quan trọng, bao gồm lịch sử tín dụng, thu nhập và dự án chi phí. Các giấy tờ cá nhân như chứng minh thư, giấy khai sinh, hóa đơn tiện ích cũng cần thiết. Trong trường hợp vay kinh doanh, cần cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm báo cáo, hồ sơ hoạt động kinh doanh, và kế hoạch sử dụng khoản vay. Điều này giúp ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đánh giá khả năng trả nợ và đưa ra quyết định về vay thấu chi.

Trường hợp vượt hạn mức thấu chi

Khoản nợ thấu chi là số tiền bạn vay từ nguồn tín dụng như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc khoản vay tạm thời. Nó cung cấp sự linh hoạt trong chi tiêu, nhưng nếu không thanh toán đúng hạn, có thể xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Lãi suất tăng và phí trừ có thể phát sinh. Điểm tín dụng sẽ bị ảnh hưởng, làm ảnh hưởng đến khả năng vay tín dụng trong tương lai. Công ty đòi nợ sẽ liên hệ để yêu cầu thanh toán. Nếu vẫn không thanh toán, tài sản đảm bảo (nếu có) có thể bị tịch thu. Trường hợp tồi tệ hơn, công ty đòi nợ có thể khởi kiện chủ tài khoản để thu hồi nợ qua biện pháp pháp lý, gây ảnh hưởng đến kinh tế và danh tiếng cá nhân.

Những rủi ro tìm ẩn khi sử dụng thấu chi

1. Tăng nợ tích tụ: Có thể dẫn đến nợ tích tụ và khó khăn trong việc trả nợ.
2. Tăng lãi suất: Lãi suất thấu chi thường cao hơn, gây áp lực lên kinh tế
3. Ảnh hưởng tới điểm tín dụng: Sử dụng quá nhiều thấu chi có thể làm giảm điểm tín dụng.
4. Rủi ro tài chính: Nếu không quản lý tốt, có thể vượt quá số dư tài khoản gây khó khăn trong việc trả nợ.
5. Mất kiểm soát: Sử dụng thấu chi mà không có kế hoạch dẫn đến chi tiêu vượt mức kiểm soát.
6. Ảnh hưởng tới tài sản: Nếu không trả nợ kịp thời, tài sản có thể bị tịch thu.
7. Thay đổi lãi suất: Lãi suất có thể thay đổi theo thời gian, tác động tới việc trả nợ.
8. Thiếu kế hoạch chi tiêu: Sử dụng mà không có kế hoạch có thể dẫn đến khó khăn tài chính.

Câu hỏi thường gặp

Vay thấu chi có yêu cầu về lịch sử tín dụng không?

Vay thấu chi thường yêu cầu lịch sử tín dụng tốt. Ngân hàng hoặc tổ chức sẽ xem xét điểm tín dụng và hồ sơ tín dụng để đảm bảo khả năng trả nợ. Lịch sử tín dụng tích cực thường tạo sự tin cậy, gia tăng cơ hội vay với giới hạn cao hơn và lãi suất thấp hơn. Tuy nhiên, người có lịch sử tín dụng không tốt cũng có thể đáp ứng yêu cầu thấu chi, nhưng lãi suất có thể cao hơn và giới hạn thấu chi có thể hạn chế hơn.

Vay thấu chi có đòi hỏi chứng minh thu nhập không?

Để sử dụng dịch vụ vay thấu chi, ngân hàng hoặc tổ chức thường yêu cầu chứng minh thu nhập. Điều này nhằm đảm bảo khả năng trả nợ của người vay. Người vay cần cung cấp thông tin về thu nhập hàng tháng từ nguồn việc làm, kinh doanh hoặc các nguồn khác. Chứng minh thu nhập giúp xác định khả năng trả nợ và quyết định về hạn mức tối đa cũng như dựa vào đó, ngân hàng sẽ tính lãi suấtvay trên số tiền thu nhập của bạn

Tôi cần phải có mục đích cụ thể khi vay thấu chi không?

Đúng, khi vay thấu chi, cần phải có mục đích sử dụng cụ thể. Tổ chức tín dụng thường yêu cầu biết mục đích sử dụng tiền để đảm bảo rằng khoản vay sẽ được sử dụng một cách có trách nhiệm và không gây rủi ro tài chính. Mục đích cụ thể có thể là thanh toán hóa đơn, mua sắm, chi phí y tế, du lịch, đầu tư kinh doanh, và nhiều mục đích khác. Điều này giúp ngân hàng hoặc xác định khả năng trả nợ và đưa ra quyết định về khoản vay.

Làm thế nào để biết được mức khoản vay thấu chi tôi đủ điều kiện?

Bạn cần thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, xem xét thu nhập hàng tháng và hồ sơ tín dụng của bạn. Thứ hai, xác định tỷ lệ giới hạn thấu chi mà ngân hàng hoặc tổ chức tài chính áp dụng. Thứ ba, trừ các khoản nợ hiện có từ mức giới hạn thấu chi để xác định số tiền khả dụng. Việc này giúp bạn biết được mức vay thấu chi mà bạn có thể yêu cầu mà không gây rủi ro tài chính.

Vay thấu chi có ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của tôi không?

Hình thức cho vay thấu chi có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm của bạn tùy thuộc vào loại bảo hiểm và điều khoản của hợp đồng. Một số loại bảo hiểm có thể liên quan đến thu nhập hoặc tình trạng kinh tế của bạn, do đó, việc tăng khoản nợ thấu chi có thể làm thay đổi thông tin về thu nhập và tình hình kinh tế của bạn trong hồ sơ bảo hiểm. Trước khi vay thấu chi, nên kiểm tra điều khoản của hợp đồng bảo hiểm và thảo luận với nhà cung cấp bảo hiểm để hiểu rõ hơn về tác động tiềm năng.

Tôi có thể tự do sử dụng số tiền vay thấu chi theo ý muốn không?

Số tiền vay thấu chi thường có thể sử dụng theo ý muốn của bạn, nhưng trong một số trường hợp, ngân hàng hoặc tổ chức có thể yêu cầu biết mục đích cụ thể của việc sử dụng. Mục đích này giúp họ đảm bảo rằng tiền được sử dụng trách nhiệm và tránh tiêu vượt hạn mức thấu chi được cấp. Nếu bạn có ý định sử dụng cho mục đích ngoài việc thông báo ban đầu, nên thảo luận với tổ chức cho vay để đảm bảo tuân thủ điều khoản và điều kiện.

Phạm Thị Ngọc Hà
Phạm Thị Ngọc Hà

Phạm Thị Ngọc Hà là một nhà văn và nhà phân tích tài chính tại Hà Nội, Việt Nam. Ông có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong ngành tài chính, làm việc cho một số ngân hàng lớn tại Việt Nam trước khi chuyển sang sự nghiệp viết lách. Phạm có chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và anh ấy mang đến một góc nhìn độc đáo cho các bài viết của mình trên blog cho vay bằng cách tập trung vào các nhu cầu và thách thức mà những người đi vay cá nhân ở Việt Nam phải đối mặt. Bài viết của anh ấy giàu thông tin và hấp dẫn, cung cấp lời khuyên thiết thực cho những người hàng ngày muốn điều hướng bối cảnh cho vay.